Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1394852 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thanh - ID: 1394852
 IP & Posted by:  115.72.216.66 on December 27, 2016 at 6:38am
 Updated by:  April 10, 2017 at 7:43pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  quản lí khách sạ
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc cho bé đi chơi thăm bạn bè làm những công việt có ích Translate to English
 I Am:  tính tình vui vẻ nhẹ nhàng để thông cảm biết lắng nghe va quan tâm người khác Translate to English
 Looking For:  tìm người thật lòng la mot bo vai vung chac. cung nam tay nhau dihet doan duong con lai. la nguoi sống có đạo đức biết chia sẻ và quan tâm người khác Translate to English

Back | Send Email to thanh (ID: 1394852)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.