Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396931 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quỳnh Anh - ID: 1396931
 IP & Posted by:  93.203.202.225 on January 20, 2017 at 6:22am
 Updated by:  December 27, 2019 at 2:21pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  münchen
 Zip:  80805
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nails Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm hiểu bạn đời Translate to English
 Free Time:  đi dạo, nghe nhạc, nấu ăn, tìm hiểu cuộc sống xung quanh mình Translate to English
 I Am:  biết thế nào mà lần, em cũng có hiểu được mình đâu. Translate to English
 Looking For:  em muốn làm quen với các bạn vui vẻ biết thông cảm , thương yêu thật sự bằng trái tim Translate to English

Back | Send Email to Quỳnh Anh (ID: 1396931)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.