Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397096 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mây Lang Thang - ID: 1397096
 IP & Posted by:  104.191.167.42 on January 22, 2017 at 9:51pm
 Updated by:  May 16, 2018 at 2:20am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 State/Province:  California
 Zip:  92840
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Bay lang thang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Không có gì đặc biệt 👌 Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , coi phim , shopping ....hay chỉ đơn giản đọc một cuốn sách mà mình yêu thích . Translate to English
 I Am:  Buồn nhiều hơn vui , ngắm mây trôi khi rảnh rỗi 😅 Lãng mạn 1 chút , em thích thế Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông mạnh mẽ , biết kiên nhẫn lắng nghe mỗi khi em buồn .😂 Translate to English

Back | Send Email to Mây Lang Thang (ID: 1397096)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.