Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1397323 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NGUYEN TRUONG - ID: 1397323
 IP & Posted by:  116.106.83.142 on January 27, 2017 at 10:51pm
 Updated by:  March 14, 2019 at 6:37pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  CAN THO
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một cuôc sống thật tốt,đơn giản và hài lòng với những gì mình đang có hiện tại... Translate to English
 Free Time:  Xem phim - Đọc Báo - Du lich.... Translate to English
 I Am:  Là một nguoi nghiêm túc - Chân thành - Dể gần.... Translate to English
 Looking For:  Một người bạn gái,sống nghiêm túc.Có ý định muốn kết hôn.Sống chân thành,biết chia sẽ những vui buồn trong cuộc sống cùng tôi... Translate to English

Back | Send Email to NGUYEN TRUONG (ID: 1397323)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.