Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1398477 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TRI KY SAI GON - ID: 1398477
 IP & Posted by:  115.72.97.28 on February 12, 2017 at 6:11am
 Updated by:  June 2, 2018 at 7:36pm
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  KỸ SƯ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài, và đầu tư lĩnh vực khác Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, du lich.... Translate to English
 I Am:  tôi là nhân viên triển khai dự án và quản lý chi phí cho công ty xây dựng, có công việc rất ổn định, hài hước, vui vẻ, hòa đồng, thích đi từ thiện và giúp đỡ người nghèo Translate to English
 Looking For:  Tìm top trung niên, cv ổn định như mình,phải manly và cho minh cảm xúc khi ở gần, hợp thì sống chung và cùng thực hiện kế hoạch từ thiện cho những ai khó khặn,SDT zalo mình 0932.123.284 Translate to English

Back | Send Email to TRI KY SAI GON (ID: 1398477)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.