Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399224 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

- ID: 1399224
 IP & Posted by:  14.184.197.85 on February 21, 2017 at 8:24pm
 Updated by:  August 25, 2017 at 9:06pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  giáo vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn nam phù hợp để kết bạn và có thể tính chuyện xa hơn Translate to English
 Free Time:  đọc sách báo, làm việc nhà, du lịch Translate to English
 I Am:  tôi vui vẻ,thẳng tính. tôi là cô giáo và tôi luôn hi vọng rằng ở nơi nào đó vẫn còn có những người tốt cho ta gặp gỡ và làm quen. Translate to English
 Looking For:  một người đàn ông có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Translate to English

Back | Send Email to lê (ID: 1399224)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.