Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399815 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HN - ID: 1399815
 IP & Posted by:  123.22.241.196 on February 28, 2017 at 8:21am
 Updated by:  May 5, 2018 at 6:45pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui vẻ, hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Online, xem chương trình giải trí, đi với bạn bè... Translate to English
 I Am:  Tôi đang làm nhân viên quản lí cho 1 cơ sở kinh doanh. Người chưa hiểu tôi thì nghĩ tôi ít nói, khó gần. Người hiểu tôi đều biết tôi vui vẻ và sống tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Người xem trọng tình cảm... Translate to English

Back | Send Email to HN (ID: 1399815)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.