Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1399959 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

N.Vi - ID: 1399959
 IP & Posted by:  123.20.83.134 on March 2, 2017 at 7:22am
 Updated by:  November 5, 2017 at 9:00pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Người bạn, người yêu và AX. Translate to English
 Free Time:  Thử nấu những món ăn mới, nghe nhạc, đi bơi, du lịch & ... Translate to English
 I Am:  Đơn giản, hòa đồng, thân thiện và biết quan tâm.. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông không cần qua to lớn. Đôi khi chỉ cần vừa đủ để có thể che chở cho một người. Translate to English

Back | Send Email to N.Vi (ID: 1399959)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.