Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1400244 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen Mosa - ID: 1400244
 IP & Posted by:  171.249.10.34 on March 5, 2017 at 8:13pm
 Updated by:  May 23, 2020 at 5:55pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh phúc là điều rất khó tìm kiếm! Mong được sống bình an và luôn vui vẻ trong cuộc đời này! Một gia đình nhỏ sau bao sóng gió! Translate to English
 Free Time:  Suy tư, tĩnh lặng, du lịch đến những nơi mình chưa đến, ăn những món mình chưa ăn, làm những việc mình chưa làm....:)) Translate to English
 I Am:  Khó tính hihi! Nhưng dễ thương :))) Translate to English
 Looking For:  Đã trãi qua nhiều sóng gió và tổn thương. Mong gặp người chân thành. Một người yêu chính bản thân em, yêu con người em, biết cảm thông, chia sẻ và cùng nhau đến tương lai, chấp nhận và cảm thông với những gì đã qua! Translate to English

Back | Send Email to Nguyen Mosa (ID: 1400244)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.