Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1402755 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dang Hai - ID: 1402755
 IP & Posted by:  42.118.81.223 on April 4, 2017 at 7:21pm
 Updated by:  February 10, 2019 at 3:00pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  195 lbs (89 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm việc, kiếm tiền, du lịch, hưởng thụ. Translate to English
 Free Time:  Đi xem phim, nghe nhạc, ăn uống, du lịch Translate to English
 I Am:  Dễ nhìn, khoẻ mạnh, tiếu lâm, thích ăn ngon, thích nghe nhạc, tinhs tình phóng khoáng, hiện đại...thích chuyện chăn gối Translate to English
 Looking For:  Bạn gái dưới 40, có cùng sở thích. Tính cách hiện đại, phóng khoáng và vui vẻ. Translate to English

Back | Send Email to Dang Hai (ID: 1402755)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.