Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403096 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

tuyetngoc - ID: 1403096
 IP & Posted by:  38.121.90.194 on April 9, 2017 at 1:53pm
 Updated by:  October 26, 2017 at 7:16pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  ottawa
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  làm bạn tâm sự nếu hợp tiến xa hon Translate to English
 Free Time:  Thích thưởng thức nhạc, phim và những điều tốt đẹp trong cuộc sống Translate to English
 I Am:  Tánh tình vui vẻ, siêng năng dễ hòa đồng. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn tốt chân thật,rong luong chung thủy, điềm đạm thật lòng có ý muốn tiến đến với nhau lâu dài và nghiêm túc trong tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to tuyetngoc (ID: 1403096)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.