Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 140390 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thuy - ID: 140390
 IP & Posted by:  203.162.3.148 on December 12, 2003 at 1:39am
 Updated by:  January 16, 2018 at 9:01pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  công chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi đi tìm cái nửa của tôi. Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy? Sao để em tìm, tìm mãi tên anh Translate to English
 Free Time:  mình sẽ đọc sách,xem ti vi, tán gẫu với bạn bè, và thích tham gia công tác xã hội tình nguyện Translate to English
 I Am:  mình hiền dịu, có nghị lực trong cuộc nhưng cũng dễ xúc động. Translate to English
 Looking For:  cuộc sống của mình thì có nhiều thăng trầm, mình rất mong tìm người luôn hiểu mình. Translate to English

Back | Send Email to thuy (ID: 140390)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.