Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403946 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Shin Chen - ID: 1403946
 IP & Posted by:  113.23.24.226 on April 21, 2017 at 2:02am
 Updated by:  August 23, 2018 at 11:49am
 Gender:  Gay
 Age:  22
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  Student- nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Iam looking for bother, or my honey enjoy the life tôi đang tìm một anh trai , nếu hợp nhau hơn thì có thể tiến đến tình cảm dài lâu Translate to English
 Free Time:  shopping, go out alone , read a book , listen to music mua sắm ,đi dạo một mình, đọc sách , nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Im bot, Cheerful ,Easy going,Kind, Faithful vui vẻ, dể gần , tốt bụng, chung thuỷ Translate to English
 Looking For:  Tìm một người đàn ông , chín chắn, và cùng nhau sẻ chia nhau những trong cuộc sống . chỉ cần ngoài dể nhìn cao ráo một tí, biết chơi thể thao càng tốt, có công việc ổn định nếu hợp có thể tiến đến tình yêu lâu dài ở tương lai, nếu không hợp vẫn có thể làm bạn hoặc anh em , (ZAlO 0 một hai hai chín tám 1 ba năm 7 tám ) Translate to English

Back | Send Email to Shin Chen (ID: 1403946)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.