Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404425 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My~Nga - ID: 1404425
 IP & Posted by:  24.147.224.236 on April 27, 2017 at 7:30pm
 Updated by:  August 19, 2018 at 1:20am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Lawrence
 State/Province:  Massachusetts
 Zip:  01841
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm thuê (ai thuê g
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sông' zui ze mõi ngày..😄😄😄 Translate to English
 Free Time:  Hình nhu là hok có rãnh 😂😂 Translate to English
 I Am:  Găp.rôi' sĕ biêt' ..biêt' rôi' sĕ chán😂😂nói chung tôi là single mom cuã 4 con vit...có viec làm ôn đinh..hok thích dua.dâm hay nhò vã..cûng hok thich' loi.dung.hay luòng gat ai..nói chung tài chính ôn đinh ,muôn' kiem ban de cung nhau chia se vui buon trong cuoc song và cung nhau đi du lich đây đó.(hok kiem' nguoi phu.nuoi con ok) Translate to English
 Looking For:  1 nguoi đàn ông đung' nghia đàn ông,hok vúong bân.gd đã li di và có con cung ok ,tuoi tu 34 _45 ..có nghé' nghiêp.ôn đinh...tính tình zui ze ,tôt' bung.biêt' thuong và giup'đo nguoi gap khó khăn..ngoai.hình bình thuong đung' lùn wá 5'5 tro lên 😉 đùng mâp.wá 😄nhât' là hok thich đàn ông bung.bu.😂😂Nga chi hôi' âm mail có hình thôi nha..hok kêt' ban.voi' nu nha. Translate to English

Back | Send Email to My~Nga (ID: 1404425)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.