Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404825 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Rose - ID: 1404825
 IP & Posted by:  42.113.164.151 on May 3, 2017 at 6:29pm
 Updated by:  October 13, 2017 at 9:16pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trong cuộc sống có 3 người mà ta gặp. Thư nhất người mình yêu, thứ 2 là người yêu mình và thứ 3 là người mà mình sẽ lấy làm chồng hoặc làm vợ. Người thư 1 và thứ 2 mình đã gặp rồi. Mình hi vọng sẽ gặp người thứ 3 Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc thánh ca Translate to English
 I Am:  Bạn nói chuyện với tôi sẽ biet tôi là người thế nào loanloan12345678 a còng da hu chấm cơm Translate to English
 Looking For:  Là người đàn ông của gia đình Translate to English

Back | Send Email to Rose (ID: 1404825)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.