Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404944 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nghiêm túc - ID: 1404944
 IP & Posted by:  116.108.236.126 on May 5, 2017 at 7:44am
 Updated by:  May 10, 2017 at 2:52am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Ổn định, sống an vui hạnh phúc... Translate to English
 Free Time:  Xem tin, đọc sách để thêm kiến thức,làm việc có ích, du lịch đó đây, thích tới những nơi có thiên nhiên hoang sơ, thanh bình... Translate to English
 I Am:  Chu đáo, nghiêm khắc với bản thân nhưng dễ hòa đồng... Translate to English
 Looking For:  Chân thành,thẳng thắng mọi việc, hiểu, chia sẻ cảm thông nhau để tìm một mối quan hệ nghiêm túc -> xây dựng gia đình... Translate to English

Back | Send Email to Nghiêm túc (ID: 1404944)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.