Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405904 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Vu - ID: 1405904
 IP & Posted by:  101.99.56.221 on May 17, 2017 at 8:53am
 Updated by:  April 21, 2018 at 3:38am
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Da Nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, xem phim, đi ăn Translate to English
 I Am:  Độc thân, hiền lành, nếu có gia đình sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho vợ và các con Translate to English
 Looking For:  Everyone Translate to English

Back | Send Email to Minh Vu (ID: 1405904)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.