Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405938 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huong - ID: 1405938
 IP & Posted by:  172.56.41.191 on May 17, 2017 at 10:40pm
 Updated by:  August 24, 2017 at 9:45pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  San Leandro
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Trước tiên tìm một người bạn để trò chuyện giảm stress, nếu lâu hơn thì cần người cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc báo, du lịch Translate to English
 I Am:  Sống chân thành, ghét sự giả dối. Đời có là bao....sống sao cho có ý nghĩa và vui vẻ là được Translate to English
 Looking For:  Tìm người có tính cách chững chạc, có ý chí và cũng chân thành. Translate to English

Back | Send Email to Huong (ID: 1405938)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.