Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406298 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

🆓 - ID: 1406298
 IP & Posted by:  115.78.130.194 on May 23, 2017 at 12:00am
 Updated by:  March 17, 2018 at 9:17am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Có
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Đang ngẫm... Nhắm vào thất bại, bạn sẽ thành công. Đừng nhắm vào thất bại. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, tìm 1 thứ gì đó giải trí. Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn, chút xíu hài hước Translate to English
 Looking For:  Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn, thôi đừng nghĩ... Translate to English

Back | Send Email to 🆓 (ID: 1406298)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.