Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406453 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Violet - ID: 1406453
 IP & Posted by:  113.161.227.78 on May 24, 2017 at 7:32pm
 Updated by:  July 10, 2017 at 10:26pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho Chi Minh
 State/Province:  California
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người đàn ông bản lĩnh có thể làm cho ng mình yêu cảm thấy hạnh phúc bên cạnh mình Translate to English
 Free Time:  Du lịch,xem phim,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Sống nội tâm, yêu gia đình Translate to English
 Looking For:  Lạc quan, có trách nhiệm, biết quan tâm người khác Translate to English

Back | Send Email to Violet (ID: 1406453)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.