Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406458 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Hiền - ID: 1406458
 IP & Posted by:  171.249.195.243 on May 24, 2017 at 9:25pm
 Updated by:  May 25, 2017 at 9:49pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phụ nữ phù hợp, kết hôn ổn định cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Du lịch, ăn uống, mua sắm, đọc sách Translate to English
 I Am:  Bản lĩnh, trầm tính, hiền lành, tôn trọng mọi người, sống có nhân cách, biết sĩ diện, liếm chính. Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ hiền, chung thủy, biết đạo nghĩam chân thành, có ý định lập gia đình nghiêm túc. Hy vọng sớm gặp người phụ nữ mình mong muốn. Translate to English

Back | Send Email to Anh Hiền (ID: 1406458)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.