Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407270 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kiếp đam mê - ID: 1407270
 IP & Posted by:  107.218.152.69 on June 3, 2017 at 5:44pm
 Updated by:  December 29, 2017 at 11:36pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95148
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Thư ký
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống qua ngày, chờ qua đời, (nói sai sửa lại nha, chờ hưu non). Translate to English
 Free Time:  Hưởng thụ cuộc đời trước khi nhắm mắt xuôi tay . Translate to English
 I Am:  Dung nhan mùa hạ, khó tính, có sao nói vậy người ơi.. Translate to English
 Looking For:  Tìm một mái ấm đến cuối đời. Vui lòng đừng liên lạc nếu không thật lòng hoặc trình độ quá chênh lệch. Cám ơn đã ghé thăm. RẤT TIẾC, KHÔNG THỂ KẾT BẠN VỚI NGƯỜI ĐANG SỐNG Ở VIETNAM VÌ NGHÌN TRÙNG XA CÁCH. Translate to English

Back | Send Email to Kiếp đam mê (ID: 1407270)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.