Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409283 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim nguyen - ID: 1409283
 IP & Posted by:  73.230.94.233 on June 21, 2017 at 8:13pm
 Updated by:  September 18, 2017 at 8:01am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  State College
 State/Province:  Pennsylvania
 Zip:  16801
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Thợ nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người bạn để tín chuyện lâu dài trong trương lai ! và nắm tay nhau đi hết quảng đường còn lại ! Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, xem phim, Translate to English
 I Am:  Tính tình vui vẻ, hoà đồng, Translate to English
 Looking For:  Tìm người đàn ông biết quan tâm, chia sẽ cuộc sống, có trách nhiệm gia đình, chân thật. Translate to English

Back | Send Email to Kim nguyen (ID: 1409283)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.