Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410760 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tan Phong - ID: 1410760
 IP & Posted by:  142.116.104.183 on July 9, 2017 at 1:12pm
 Updated by:  December 30, 2017 at 8:50am
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vaughan
 State/Province:  Ontario
 Zip:  416
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm vợ hiền đế thương yêu đến cuối đời . Translate to English
 Free Time:  Music,Movies, Đi chơi đây đó với người mình thương . Translate to English
 I Am:  Hiền lành,de^~ ti'nh,kiên nhẫn, ... Translate to English
 Looking For:  Bi`nh thuong,hieu biet,de^~ thu*o*ng. biết thương người . Translate to English

Back | Send Email to Tan Phong (ID: 1410760)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.