Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411106 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NGỌC HÂN - ID: 1411106
 IP & Posted by:  113.182.47.27 on July 12, 2017 at 9:08pm
 Updated by:  October 30, 2017 at 3:38am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự Do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người đàn ông kết bạn. Nếu hợp nhau sẽ kết hôn Translate to English
 Free Time:  Chăm lo việc gia đình Translate to English
 I Am:  Em chỉ là một phụ nữ bình thường đang khao khát một tình yêu thánh thiện. Hiện em sống với con trai 11 tuổi Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông tuổi từ 40 đến 70 biết yêu thương vợ con. Em mong được tâm tình qua số 0933774589 hoặc 0912769178 Translate to English

Back | Send Email to NGỌC HÂN (ID: 1411106)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.