Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411590 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dayladau - ID: 1411590
 IP & Posted by:  112.197.210.75 on July 19, 2017 at 6:51am
 Updated by:  October 3, 2017 at 12:49am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn và có thể là hơn thế nữa...nếu duyên tới thì mình sẵn sáng thôi:)) Translate to English
 Free Time:  xem phim,nghe nhạc,nấu ăn,phượt.. Translate to English
 I Am:  chẳng biết nói gì:)),nói chuyện nhiều hơn để biết nhiều hơn!! Translate to English
 Looking For:  bạn và có thể là một người bạn đời:) Translate to English

Back | Send Email to Dayladau (ID: 1411590)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.