Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411638 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngựa Hoang - ID: 1411638
 IP & Posted by:  27.64.38.57 on July 19, 2017 at 9:25pm
 Updated by:  July 22, 2018 at 5:50am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm sự đồng cảm. Nếu hợp sẽ cùng bước đi trên con đường đời còn lại... Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Đơn giản, vui tính, thân thiện Translate to English
 Looking For:  Đàn ông chính chắn, hiền, chân thành Translate to English

Back | Send Email to Ngựa Hoang (ID: 1411638)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.