Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413479 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tracy Nguyen - ID: 1413479
 IP & Posted by:  42.112.93.194 on August 9, 2017 at 11:20am
 Updated by:  September 26, 2017 at 9:44am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  nếu có thể tôi muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài có thể dẫn đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  xem phim, game và ngủ :3 Translate to English
 I Am:  hòa ái, dễ gần. Translate to English
 Looking For:  Trước tiên xin cho được kết bạn nói chuyện với nhau còn về lâu dài xin để tùy duyên :) Translate to English

Back | Send Email to Tracy Nguyen (ID: 1413479)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.