Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413864 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Hà - ID: 1413864
 IP & Posted by:  27.3.193.21 on August 14, 2017 at 10:39am
 Updated by:  August 17, 2018 at 10:21am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  700000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu, tạo mối quan hệ lâu dài. Translate to English
 Free Time:   Thỉnh thoảng, gặp gỡ bạn bè. Viber là : 0 chín ba một, chín không 8, bốn chín không. Translate to English
 I Am:  Độc thân,chân tình, yêu thiên nhiên. Ghét giả dối. Translate to English
 Looking For:  Nhìn người kg thể nhìn bề ngoài, hình thức dù rất đẹp nhưng vẫn không thay thế cho phẩm chất của 1 con người. Mà hãy nhìn từ cái xấu trước, bạn sẽ thấy được toàn bộ cái đẹp tìm ẩn. Translate to English

Back | Send Email to Thanh Hà (ID: 1413864)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.