Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414037 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng châu - ID: 1414037
 IP & Posted by:  27.64.62.141 on August 16, 2017 at 9:28am
 Updated by:  October 9, 2018 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Đọc truyện và làm tranh gắn đá Translate to English
 I Am:  Sống nội tâm, trầm lặng và ít nói Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nói chuyện chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống . Mong tìm được người yêu thương và chăm sóc. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng châu (ID: 1414037)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.