Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414300 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuyen nguyen - ID: 1414300
 IP & Posted by:  198.134.109.134 on August 19, 2017 at 4:50am
 Updated by:  August 19, 2017 at 8:30pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  LA
 State/Province:  California
 Zip:  9001
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Selfemployed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Wish to be with trustworthy man,i love my business Translate to English
 Free Time:  i like to watch movie online and playing games Translate to English
 I Am:  Tôi dễ dàng đi lady trung thực và trung thành, lòng tốt, và tìm kiếm về phía trước để đáp ứng tình yêu của cuộc sống của tôi Translate to English
 Looking For:  Tôi thích một người đàn ông luôn cởi mở với ý tưởng, suy nghĩ và về cơ bản cởi mở. Tôi nghĩ rằng tiếp thu cũng mang lại sự nhạy cảm. Một người ngu dốt, nghĩa là, và chỉ là không nhạy cảm, rất khó để có được cùng với tôi và tôi thích nấu ăn và cũng nướng bánh.em sẽ giống như anh để có tất cả sự tin tưởng trong anh làm cho họ không có ở đây để chơi trò chơi với một, Em thật và sẵn sàng để có một gia đình tốt với người đàn ông may mắn một lần nữa ... Translate to English

Back | Send Email to Tuyen nguyen (ID: 1414300)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.