Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415242 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đức Hải - ID: 1415242
 IP & Posted by:  27.2.128.0 on August 30, 2017 at 6:27am
 Updated by:  August 30, 2017 at 8:55pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và tìm được 1 nửa của mình ^^ Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc, cafe với bạn bè. Translate to English
 I Am:  Hiền,dễ thương và không biết nói dối :)) Translate to English
 Looking For:  Hiểu biết,có học thức 1 chút . Translate to English

Back | Send Email to Đức Hải (ID: 1415242)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.