Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415728 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Thảo - ID: 1415728
 IP & Posted by:  27.77.99.121 on September 5, 2017 at 7:49am
 Updated by:  September 14, 2017 at 7:34am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người tâm sự lúc cô đơn, du lịch,... Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc bolero, đi chùa thắp hương; đt 0989 943873 Translate to English
 I Am:  Là một người vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm với gia đình, tôn trọng, có nghề nghiệp, cuộc sống ổn định,... Translate to English
 Looking For:  Chân thật, vui vẻ, tôn trọng, thích đi du lịch,... Translate to English

Back | Send Email to Phương Thảo (ID: 1415728)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.