Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415921 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh hong - ID: 1415921
 IP & Posted by:  222.255.136.226 on September 7, 2017 at 7:00pm
 Updated by:  September 10, 2017 at 12:37am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn thành công trong cuộc sống và công việc của mình đã chọn Translate to English
 Free Time:  Cf một mình lúc rảnh rỗi Translate to English
 I Am:  Vui vẻ,hoà đồng với mọi người. Translate to English
 Looking For:  Muốn gặp được một người biết yeu thương và chia sẽ lúc buồn vui trong cuộc sống,quan trọng nhất là chung thủy 0913698458 Translate to English

Back | Send Email to Anh hong (ID: 1415921)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.