Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416051 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tung - ID: 1416051
 IP & Posted by:  23.241.61.220 on September 9, 2017 at 2:16pm
 Updated by:  September 9, 2017 at 3:28pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ventura
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ thuật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống, công việc, nhà cửa hiện ổn định. Có thêm bạn bè nơi xứ người. Translate to English
 I Am:  Từng có gia đình, hiện sống độc thân. Lạc quan, yêu đời, chân thành. Translate to English
 Looking For:  Bạn ở Ventura hay Orange County, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Chia sẽ, học hỏi, vui vẻ, and more... Translate to English

Back | Send Email to Tung (ID: 1416051)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.