Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416316 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MASSAGE BODY. - ID: 1416316
 IP & Posted by:  117.5.140.184 on September 12, 2017 at 10:19am
 Updated by:  January 13, 2018 at 9:00pm
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  DA NANG. CITY
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  MASSAGE TAY NGHE.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Massage tay nghe rat tot.. Massage bang tinh dau xa.. Phuc vu an can va chu dao.. Translate to English
 Free Time:  massage body vs toan than, phuc vu an can vs nhiet tinh vs chu dao. Translate to English
 I Am:   DA NANG.. MANLY MASSAGE TAY NGHE RAT TOT.. PHUC VU TU ..A.. DEN ..Z.. 🔛..Minh massage tay mage rat tot, massage bang tinh dau xa, phuc vu an can va chu dao, dam bao quy khach se hai long..🔛..Sau mot ngày làm việc mệt mỏi, qui khách cần relax để chuẩn bị cho mot ngày làm việc mới, tiếp thêm nâng lượng cho ngày mới.. KhangNguyen sẻ giúp quí khách điều này, hãy thử 1 lần để cảm nhận !.. 🔛..ZALO ..vs.. SDT ( O ..Chin ..22 ..Bay ..6 ..Mot ..6 ..Mot ..O ) Translate to English
 Looking For:  Sdt va zalo.. 0922761610 khang.. Translate to English

Back | Send Email to MASSAGE BODY. (ID: 1416316)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.