Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416649 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đoan trang - ID: 1416649
 IP & Posted by:  64.233.173.19 on September 17, 2017 at 7:43am
 Updated by:  January 5, 2018 at 8:52pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  giáo viên mầm non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu tính cách , yêu thuong , tiến xa hơn nếu phù hợp Translate to English
 Free Time:  Online , thích nấu ăn .ra biển Translate to English
 I Am:  Hiền ,nghiêm túc , kết bạn qua số zalo 0906927256 Translate to English
 Looking For:  Sống nghiêm túc , tôn trọng, có trach nhiệm với gia đình Translate to English

Back | Send Email to Đoan trang (ID: 1416649)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.