Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416761 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ANHZỄSƯƠNG - ID: 1416761
 IP & Posted by:  172.58.46.251 on September 18, 2017 at 11:45pm
 Updated by:  October 28, 2017 at 9:04pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  washington
 State/Province:  Washington
 Zip:  888888
 Country:  United States
 Religion:  Spiritual
 Education:  Current college student
 Occupation:  lamra$$
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  ~mong tìm thanh nữ hiền lành~ ~gặp người Duyên Phận sẽ dành quả tim~ Translate to English
 Free Time:  ~mê chi ca nhạc cùng phim~ ~vào chùa lễ Phật mình tìm Thích Ca~ Translate to English
 I Am:  ~khi xưa sống đã xa nhà~ ~ nay đã khôn lớn nhớ Bà nhớ Ông~ Translate to English
 Looking For:  ~thật thà, hiền dịu, thủy chung~ ~Anh mong sớm gặp mình cùng sánh vai~ Translate to English

Back | Send Email to ANHZỄSƯƠNG (ID: 1416761)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.