Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Zan nguyễn - ID: 1417494
 IP & Posted by:  103.199.34.106 on September 29, 2017 at 4:01am
 Updated by:  July 14, 2018 at 2:18am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  SE
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói sau Translate to English
 Free Time:  Cafe với bạn, coi phim, đi ăn và thích shopping Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, có chút nóng tính nhưng hiểu chuyện Translate to English
 Looking For:  Cao hơn tôi một chút, có bụng một chút, vui vẻ, không chửi tục và công việc ổn định. Không thích người đàn ông nói quá nhiều, chững chạc một chút. Translate to English

Back | Send Email to Zan nguyễn (ID: 1417494)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.