Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418250 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BHanh - ID: 1418250
 IP & Posted by:  27.78.170.94 on October 8, 2017 at 6:58am
 Updated by:  January 12, 2019 at 11:00pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người cùng chia sẻ và xây dựng một gia đình Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,đọc truyện, trồng - chăm sóc cây cối, nấu ăn... Translate to English
 I Am:  Tính cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Tâm hồn lãng mạn (một chút cho đời dễ thương thôi à) nhưng cũng có nhiều lúc rất thực tế. Translate to English
 Looking For:  Một lần gặp gỡ đó cũng là duyên. Có duyên thì làm bạn, thêm "phận" sẽ nên duyên. Translate to English

Back | Send Email to BHanh (ID: 1418250)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.