Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418509 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HoaiCares418 - ID: 1418509
 IP & Posted by:  41.80.238.237 on October 11, 2017 at 9:52am
 Updated by:  October 31, 2017 at 8:25pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  youngsville
 State/Province:  Louisiana
 Zip:  70592
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Arts and Crafts
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi là một người yêu thương tốt bụng và vui vẻ và tôi hy vọng sẽ đáp ứng một người đàn ông này cùng một chất lượng tốt. Tôi muốn một người đàn ông là đam mê về cuộc sống và muốn mang nó đến của nó đầy đủ, một người đàn ông những người quan tâm đến người khác, một người rất thích dành thời gian với và hiển thị tình để cho đối tác của họ, một người thích nuông chiều và được nuông chiều , và một người thích để cười. Tôi biết đây là những giày khá lớn để điền vào, nhưng tôi đặt cược có một ai đó ra có những người có thể......(toniahaoi /2/5/4 a/t g/m a i l. c o m) .....(seven zero seven eight seven six six two four three ) Thanks stay Blessed .... Translate to English
 Free Time:  Reading swimming and seeing movies (toniahaoi /2/5/4 a/t g/m a i l. c o m) .....(seven zero seven eight seven six six two four three ) Thanks stay Blessed .... Translate to English
 I Am:  Loving honest and caring (toniahaoi /2/5/4 a/t g/m a i l. c o m) .....(seven zero seven eight seven six six two four three ) Thanks stay Blessed .... Translate to English
 Looking For:  Loving honest and caring Translate to English

Back | Send Email to HoaiCares418 (ID: 1418509)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.