Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418562 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hướng dương - ID: 1418562
 IP & Posted by:  27.74.241.22 on October 12, 2017 at 12:48am
 Updated by:  October 12, 2017 at 1:11am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được ý nghĩa của cuộc sống này. Translate to English
 Free Time:  Cà phê, đi dạo một mình Translate to English
 I Am:  Trầm tính, không phải là cô gái dịu dàng,lãng mạn, yêu động vật, đã chịu nhiều tổn thương trong tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Một người trung thực, nhân hậu, có hiểu biết, có thể hiểu và yêu thương tôi. Translate to English

Back | Send Email to hướng dương (ID: 1418562)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.