Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419195 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ha Ngan - ID: 1419195
 IP & Posted by:  42.112.226.204 on October 20, 2017 at 8:37am
 Updated by:  December 27, 2017 at 9:19pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  tp hồ chí m
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn kiếm tìm một người thích hợp với mình Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc , shopping , cà phê với bạn bè Translate to English
 I Am:  nóng tính như không để bụng , vui vẻ , dễ gần Translate to English
 Looking For:  hiền lành , trung thực và chững chạc Translate to English

Back | Send Email to Ha Ngan (ID: 1419195)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.