Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419422 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Nguyễn - ID: 1419422
 IP & Posted by:  42.114.16.179 on October 23, 2017 at 8:40am
 Updated by:  January 13, 2018 at 9:00pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc tốt mỗi ngày, để tận hưởng và chia sẻ cuộc sống. Mong muốn tìm một người bạn đời để cùng sau xây dựng tương lai. Translate to English
 Free Time:  Relax cho bản thân bằng những thời gian bên ly cafe, chơi thể thao, đi bơi, đi dạo... Translate to English
 I Am:  Có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cuộc sống Translate to English
 Looking For:  Một người để chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Nguyễn (ID: 1419422)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.