Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420034 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên Hoàng v - ID: 1420034
 IP & Posted by:  27.3.128.9 on October 29, 2017 at 10:40am
 Updated by:  October 29, 2017 at 9:48pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  195 lbs (89 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  TP.hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành tốt công việc được giao phấn đấu để đc thăng tiến Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Là con người lùn quan tâm tới người khác nhiều khi quan tâm quá mức cần thiết Translate to English
 Looking For:  Nói nhiều, thích xem phim nghe Translate to English

Back | Send Email to Nguyên Hoàng v (ID: 1420034)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.