Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420606 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hằng Nguyễn - ID: 1420606
 IP & Posted by:  64.233.173.19 on November 4, 2017 at 7:20pm
 Updated by:  March 17, 2018 at 8:12am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc đi siêu thị or đi shopping Translate to English
 I Am:  Tôi vui tính hoà đồng với mọi người. Translate to English
 Looking For:  Tôi tìm sự chân thành trong cuộc sống chia sẻ cảm thông sdt liên lạc 01653267326.thanks Translate to English

Back | Send Email to Hằng Nguyễn (ID: 1420606)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.