Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420616 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thoa Huynh - ID: 1420616
 IP & Posted by:  14.234.227.219 on November 4, 2017 at 11:14pm
 Updated by:  June 18, 2018 at 7:33am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  My tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien ban hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Noi sau Translate to English
 Free Time:  Đi làm, nấu ăn, nghe nhạc, xem tivi và chơi với con Translate to English
 I Am:  “...Cố ý gieo hoa, hoa chẳng mọc Vô tâm cấy lễu, lễu thành rừng...” Dẫu biết là phải duyên phải nợ mới gặp được nhau, nhưng vẫn hy vọng và mong rằng mình sẽ gặp đựơc ai đó tốt và hiễu mình...!!! Translate to English
 Looking For:  Tim ban trai lịch sự và tôn trọng trong giao tiếp...đt 01288768679. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. mong được làm quen. cảm ơn!!! Translate to English

Back | Send Email to Thoa Huynh (ID: 1420616)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.