Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420695 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa Bằng Lăng - ID: 1420695
 IP & Posted by:  1.52.38.120 on November 6, 2017 at 12:12am
 Updated by:  January 10, 2020 at 5:34pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Modern Trade Executive
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  không có mục tiêu.cuộc sống vốn vô thường cứ sai đi vì cuộc đời cho phép Translate to English
 Free Time:  đi du lịch.nghe nhac Translate to English
 I Am:  trầm tính.hiền. Translate to English
 Looking For:  hòa đồng.có lòng thương người.chung thủy Translate to English

Back | Send Email to Hoa Bằng Lăng (ID: 1420695)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.