Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420772 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim mot nua - ID: 1420772
 IP & Posted by:  113.190.46.134 on November 7, 2017 at 1:48am
 Updated by:  June 5, 2018 at 4:35am
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  ha noi
 Zip:  024
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Ngan hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình và làm tốt công việc hiện tại. Translate to English
 Free Time:  Lướt nét, cafe, chơi thể thao, văn nghệ, du lịch,... Translate to English
 I Am:  Đang làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội, tính vui vẻ, năng động, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Mình sẽ nói rõ hơn qua mail hoặc nếu có duyên gặp nhau. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái đang ở Hà Nội, dễ thương một chút, mong muốn lập gia đình trong thời gian tới. Translate to English

Back | Send Email to Tim mot nua (ID: 1420772)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.