Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420826 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Duy - ID: 1420826
 IP & Posted by:  42.119.237.163 on November 7, 2017 at 8:35pm
 Updated by:  December 13, 2017 at 4:40pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP. Hồ Chí Mi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu Translate to English
 Free Time:  Làm những điều mình thích Translate to English
 I Am:  Mong được kết bạn giao lưu với các bạn nữ, nếu được sẽ tiến tới tình yêu Translate to English
 Looking For:  Kết bạn giao lưu với các bạn nữ Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Duy (ID: 1420826)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.